Atex Sertifikası Nedir?

ATEX Fransızca “Atmosphere Explosibles” kelimelerinin kısaltmasıdır. Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfere sahip olan bölgelerde çalışanların ve teçhizatın patlama riskinden korunması için işletmelerin takip etmesi gereken yasal bir standartlar bütünüdür.

Ayrıca, ATEX, potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan ekipman ve koruyucu sistemler ile ilgili 94/9 / EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinde kullanılan terimdir.

Direktifin amacı, tehlikeli alan ürünleri için güvenlik gerekliliklerine ilişkin “kuralları” uyumlu hale getirerek ticareti kolaylaştırmaktır. Avrupa’ya gelen exproof ürünler için ATEX sertifikasına ihtiyaç vardır. ATEX exproof standardı 

IEC 60079 standardına dayanmaktadır.

ATEX Serfikalı