Kurumsal
25 yıllık sektör tecrübesini arkasında bulunduran Exproof Marketing 2000 yılı başından beri ex-proof (alev sızdırmaz) elektrik malzemelerinin ithalat ve satışını yapmaktadır.
 
Satış ve pazarlamasını yaptığımız ürünler; CO.SI.ME., WAROM, COELBO, CEMP, WOLF, HELIOS, OSTBERG, KROMANEC, CEAG, COOPER, PEPPERS, DIALIGHT markalarını haiz olup tamamı ATEX sertifikalı ve CE belgelidir. Bu firmaların ürettiği ex-proof malzemelerin ATEX sertifikaları, CEC, LCIE, PTB, NEMKO, DNV, EUT gibi saygın, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiştir.
 
Bu firmaların ürettiği ex-proof ürünler dünyanın her tarafında kullanılmakta olup, teknik destek ve garanti konularında AB normları çerçevesinde hizmet vermekteyiz.
 
AB ülkelerinde, kullanılacak ex-proof ürünlerin ATEX Yönetmeliği Avrupa Birliğinin 94I9IEC direktifine paralel olarak, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (94I9IAT)” olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanarak kabul edilmiştir. Bu yönetmeliğe göre kullanılacak tüm ex-proof malzemeler ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olmak zorundadır. Bu tanıma uymayan malzemelerin kullanılması güvenlik açısından uygun olmayacağı gibi olası kontrollerde de Avrupa Birliğinin 94I9IEC ve 1999I92IEC direktifleri ile yukarıda belirtilen yönetmelik ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırılık oluşturacaktır. Ayrıca, itfaiye teşkilatları ve sigorta kuruluşları da kullanılacak malzemelerde bu özellikleri aramaktadırlar.
ATEX Serfikalı